Konkrétní nabídka služeb pro zákazníky :

  1. detekce možných odposlechů v kancelářích (vysokofrekvenční detektor vln)
  2. poskytování technických služeb k ochraně osob a majetku: 
   - napojení na pult centralizované ochrany včetně rychlých zásahů na zabezpečeném místě 
   - montáž a dodání elektronických zabezpečovacích zařízení 
   - montáž kamerových systémů 
Ceny smluvní.